Para ampliar la imagen: 1º haga "clic" sobre la foto, 2º maximice la ventana e incluso un 3º "clic" sobre la foto para su expansión

Rubillón es un núcleo de población, que junto con Acebedo y Liñares constituye la parroquia de Baiste, del Aymto. de Avión, que pertenece a Ribadavia como capital de la Comarca del Ribeiro y a la Provincia de Ourense.

 
**** RUBILLÓN / AVIÓN :::: A FESTA GRANDE :::: 2009
       Virxe de Guadalupe e Virxe do Libramento
Días 21 Luns, 22 Martes e 23 Xoves   de Xullo
     
Presentamos el Programa da Festa Grande 2009, la relación de Ingresos y Gastos, así como el Proyecto y la colaboración de los vecinos
Esto es fruto de las decisiones tomadas en la Dirección de la Asociación de Vecinos, con la colaboración de todos los asistentes para promover la continuación de la Fiesta. Una vez que no se hizo la recaudación anual habitual para A Festa Grande en México, las posibilidades económicas de sufragar los gastos serían insuficientes y por lo tanto el apoyo y la colaboración de todos era necesaria, reduciendo el presupuesto a la tercera parte, fue suficiente para hacer una fiesta modesta, sin orquestas, pero ajustada a la mentalidad de la mayor parte de los vecinos. Nos debe servir de referencia para el futuro.
 
 

A.- PROGRAMA DA FESTA GRANDE

MARTES, DIA 21.- VÍSPERA DAS FESTAS

20.00 h.- Misa e novena, a Virxe do Libramento
22.30 h.- Rosario nocturno, a Virxe do Libramento,  no atrio da capilla
23.00 h.- Chocolatada, para veciños de Rubillón é o seus amigos.                

MERCORES, DIA 22.- FESTA A VIRXE DE GUADALUPE

17.00 h.- Competicións deportivas: “Futbito” ...     
18.00 h.- Alborada: Charanga Monterrei   
19.30 h.- Misa e Novena na Capilla: Virxe de Guadalupe. 
20.00 h.- Sardiñada (convidados), con Pulpeira (particular).    
21.00 h.- Verbena coa Charanga Monterrei
 
XOVES, DIA 23.- FESTA A VIRXE DO LIBRAMENTO

10.30 h.- Alborada Charanga Monterrei      
12.00 h.- Misa na Capilla:a Virxe do Libramento.
13.00 h.- Misa Solemne con Procesión, a Virxe do Libramento.
14.00 h.- Comida dos Veciños de Rubillón e convidados. No Campo
17.00 h.- Alborada: coa Charanga Monterrei                                                      
21- 02 h.-Verbena: DISCOTECA MÓVIL “Javito”

     
 

B.- RELACION DE INRESOS E GASTOS DA FESTA EN “CRISIS”

INGRESOS.- (50 Veciños) ....................................... 5.425 €

GASTOS     .............................................................. 5.340 €    

Charanga Monterrei (900 + 900) ......................... ...... 2.000 € 
Discoteca móvil “Javito”, Pontevedra .........................  800 € 
Fogueteiro (500+420) ...................................................  920 € 
Sonido .............................................................--.......... 250 €
Sacerdote (100+50) ......................................................  150 €
Mesa capilla ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,...,.,, 120 €
Chocolatada ................................................................  200 €
Sardiñada ..................................................................... 800 €
Carpa prestada polo Concello de Avión ........................ 100 €
          
SALDO ........................................................................  85 €

Este déficit e transferido da conta do superávit  das festas pasadas 
Os Ingresos e gastos das Frores e da Capilla no están cuantificadas aquí.

COMIDA DA FESTA (23 Xoves). Asisten 240 comensales
 
Menú: Calamares, Tortilla, Xamón, Queixo, Pimentos Padrón, Pulpo, Carne o caldeiro. Postres, Fruta, Café. Viño. 
Precio:30 €. Nenos de 5 a 10 anos: 50 %. Nenos de menos de 5 anos: gratis

 

 
C.- PROYECTO Y COLABORACIÓN DOS VECIÑOS NAS ACTIVIDADES DA FESTA EN “CRISIS”
 

1.- INGRESOS.- De 50 a 150 € / matrimonio ou independente (100 € / 60 veciños probables) .... 6.000 € ?

PETICIÓN VECIÑOS.- Maximino Pérez (recaudación) e outros 
Benito Martínez (control bancario e pagos). Ingresos Festa Profana: ........................ 5.500 €

Ofir: ingresos das Sras. por flores  (25 €/40 Sras)...............................,.............................  400 € 
            
PETICIÓN MISA: Benito Gulías. Maximino Pérez, Manuel Martínez: ......................... 500 €
Para gastos de mantenimiento capilla en xeral, Sonido e grupo musical da Misa Cantada, etc

 
 

2.- GASTOS e COLABORACIONS.- 1800 + 3600 ................................... 5.400 €

a) CAPILLA.- Ofir: Novena (Sacerdote 150 €), luz, limpeza, etc...): ........... 400 € 
* FLORES CAPILLA.- Ofir e Sras. ........................................................... 400 €
* CHOCOLATADA.- As Señoras de Rubillón. ..........................................  200 €
   Leite, chocolate (8 tabletas), roscas (6). Pan (10), vasos, servilletas 
* SARDIÑADA E PULPO.- Laureano Fortes. Valeriano Cerdeira: ............. 800 €
   Sardiñas (35 kgs.), Viño (4 olas). Pan (30 kg.). Carbón, servilletas, vasos y platos

 
 

b) GRUPO MONTERREI.- *Manuel Merelles Ogando e Maximino............= 900 € 
DISCO MOVIL.- *Jaime Iglesias, Pepe Merelles e Delmiro ...................... = 900 € 
FOGUETEIRO e Solicitud Fuego.- Pepe Merelles e Maximino Pérez .... ...... 500 €
ALUMBRADO campo da festa (sencillo): Manuel Merelles Ogando: ............. 500 €
CURA PÁRROCO.- Maximino e *Jaime Iglesias, para solicitu................... = 150 €
PERMISOS, Carteles, Banderitas, etc: Delmiro Pérez Merelles .................. = 150 €

 
 

c) ALBORADAS.- Víspera e día: Celso Amaro Merelles e Pepe Merelles
COLOCACIÓN MICRÓFANOS DEL PALCO-MISA.- Pepe Merelles, Toño Estévez
SACAR E RECOLLER MESAS DO PALCO-MISA: Manuel Cores, Jaime Estévez y otros
OUTRAS COLABORACIÓNS.- Jaime Estévez, Raul Amaro, Manuel Cores, Manuel Carreiro 

 
 
 

3.- COMIDA DA FESTA (23 Xoves).-Valeriano Cerdeira, Maximino e Pepe Merelles.

Menú: Pulpo, Calamares, Tortilla, Xamón, Queixo, Pimentos padrón, Carne o caldeiro,Viño. 
Precio: 30 €. Rapaces de 5 a 10 anos 50 %.

 
     


 

4.- COORDINACIÓN.- Jaime Iglesias Cendón (600260064) e Delmiro Pérez Merelles(620678125)

Pirotecnia.- José Antonio Abad. Agra-Leiro. Telf. 677.507091-988.488366-988.480612.
Charanga Monterrei.- 699954446-636358055. Bar Soutelo: Angel de Ourense. Telf. 606.908301.
Discoteca móvil: Javito – Veteris Pontevedra.- 619420958: 800 € de 4 a 5 horas
Grupo de Gaitas de Beariz.- (Tomás Sancho) Telf 607306171 /988284000